We zijn met vakantie van 1 april tot en met 10 april. 

Slopen en heropbouwen of renoveren? Zo maak je de juiste keuze!

Heb je een (oude) woning gekocht en sta je op het punt om deze te renoveren of denk je eraan om dit te doen? Vooraleer je hieraan begint, ga je best even na of slopen en heropbouwen geen betere optie is. We weten wel dat renoveren een lagere milieu-impact heeft dan vernieuwbouw, maar in sommige gevallen is de kwaliteit van de woning zo slecht dat je beter helemaal opnieuw kan beginnen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan tijdens de verbouwingen! 

Hoe weet je nu wat in jouw geval de juiste keuze is? Wij helpen je op weg!

Doe navraag naar de mogelijkheden

Alvorens je plannen maakt die je achteraf misschien niet mag uitvoeren, kan je best eerst informeren in je gemeente over wat er precies kan en mag op vlak van stedenbouwkundige voorschriften en erfgoedwetgeving. Anders sloop je misschien je woning en mag je achteraf niet meer bouwen op hetzelfde stuk grond. Dit is dus enorm belangrijk om op voorhand te weten!

Controleer de staat van je woning

Een bouwvallig huis renoveren kan erg zwaar én duur zijn. Controleer daarom de staat van je woning, want misschien is het financieel interessanter om de oude woning te slopen en een nieuwbouw in de plaats te zetten. Hiervoor schakel je een totaalaannemer in, die de staat van je woning correct kan schatten. Zij controleren de toestand van de draagstructuur en fundering, doen een bodemonderzoek, kijken of er vocht in de muren zit en of er eventueel nog loden drinkwaterleidingen aanwezig zijn. 

Hou er wel rekening mee dat sommige gebreken zwaarder doorwegen dan andere. Stabiliteitsproblemen of ernstige vochtplekken zijn bijvoorbeeld schadelijker dan een lekkend dak.

Bepaal de verwachtingen van je woning

Sommige woonideeën kan je sneller en makkelijker realiseren door een nieuwe woning te bouwen dan door te renoveren. Maar het kan ook voldoende zijn om slechts een deel van je oude woning te slopen en daar een nieuw stuk aan te bouwen.

Denk daarom goed na over wat je zelf belangrijk vindt in je woning en daarna pas over hoe je deze verwachtingen kan realiseren. Heb ik wel voldoende bewoonbare oppervlakte? Kan de bestaande fundering de extra lasten dragen? Voldoet de woning aan mijn basisbehoeften? Maar vergeet ook niet om te kijken hoe je bijvoorbeeld zoveel mogelijk daglicht kan binnenlaten en met welke aanpassingen je je leven lang in die woning kan wonen, want bouwen doe je maar één keer!

Bekijk de haalbaarheid van de energiedoelstellingen

Als je gaat renoveren, moet je rekening houden met de energiedoelstellingen van het renovatiepact. Je woning moet een energielabel A behalen of een E-peil van minder dan E60 scoren. Het is dus belangrijk om de haalbaarheid van deze doelstellingen te bekijken, voor je aan de verbouwingen begint. 

Let hiervoor onder meer op de oriëntatie en de compactheid van je gebouw. Maar ook of de nodige verwarmings- en ventilatietechnieken geïntegreerd kunnen worden en of de woning luchtdicht geïsoleerd kan worden. 

Is er geen zekerheid in het behalen van energielabel A of een E-peil van minder dan E60? Dan is slopen en heropbouwen de beste keuze voor jouw project. Maar let wel op, een nieuwbouwwoning moet aan strengere energie-eisen voldoen dan een renovatie.

Bekijk het financiële plaatje

Het kostenplaatje van beide opties is ook niet onbelangrijk. Om de afweging te maken tussen renoveren of slopen en heropbouwen, kan je opnieuw terecht bij een totaalaannemer, zoals Treeco. Zij kunnen je een gedetailleerd overzicht geven van de kosten in beide situaties. 

Vergeet ook de verkoopsmeerwaarde die je creëert niet mee te nemen. Dat doe je door jezelf af te vragen hoeveel de geplande werken de waarde van je woning zullen doen stijgen. Als je bouwgrond op het einde van de rit meer waard is dan de woning zelf, kan je beter gaan slopen en heropbouwen.

Maar, let wel op wat je precies met elkaar gaat vergelijken. Probeer een inschatting te maken van de energiebesparingen en het extra wooncomfort dat je in beide scenario’s zult hebben en welke premies je kan aanvragen.

Verbouwen maar!

Als je al deze stappen doorneemt en advies vraagt bij een ervaren totaalaannemer zoals Treeco, maak je gegarandeerd de juiste keuze voor jouw project.

Ben je nog op zoek naar een partner die je bijstaat in je volledige vernieuwbouwproject? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Andere blogposts