We zijn met vakantie van 1 april tot en met 10 april. 

Bouwshift 2030: wat moet ik weten?

Toekomst van woonklimaat in België

De komende dertig jaar zullen er op het gebied van wonen en bouwen grote veranderingen plaatsvinden. Doordat zowel de Belgische overheid als de Europese Unie actief bezig is met het nakomen van de klimaatdoelstellingen, zijn er plannen om milieuvriendelijker te gaan leven. De Europese Unie is al tientallen jaren bezig met plannen om het klimaat te veranderen. Zo wordt gericht beleid gemaakt op het gebied van stikstof, CO²-uitstoot en de opwarming van de aarde. Voorbeelden hiervan zijn het Kyoto-protocol en het Akkoord van Parijs

Nu er een aantal jaren verstreken zijn en de doelstellingen met moeite gehaald worden, komt er meer druk op zowel de Europese Unie als de regeringen van de participerende landen. Aan de hand van de Sustainable Development Goals van de Europese Unie heeft de Belgische overheid een klimaatstrategie ontworpen. Hierbij zijn de bouwshift in 2030 en de bouwstop in 2050 de grootste plannen.

Plannen voor bouwshift in 2030

Die plannen worden ook wel de betonstop genoemd, ondanks dat minister Zuhal Demir dit niet zo ziet. Het doel van de plannen is om zo min mogelijk extra bouwgrond uit te geven, waardoor er geen bouwwerken komen op plekken waar niet eerder gebouwd is. Hierdoor blijft er genoeg ruimte voor de natuur.

De bouwsector is op het gebied van broeikasgassen een enorme vervuiler. Door de maatregelen wordt getracht om de uitstoot te verminderen, terwijl de natuur ook in stand gehouden wordt.

Naast die plannen worden ook innovatieve ontwikkelingen omtrent klimaatvriendelijke processen en technologieën gestimuleerd. Het is enkel nog mogelijk om te bouwen op plekken waar al een gebouw staat of een gebouw heeft gestaan.

Door die regels moeten projectontwikkelaars creatiever te werk gaan. Aangezien er minder grond beschikbaar is, zal er omhoog gebouwd worden. Het is daarom zeer aannemelijk dat er in de toekomst meer hoogbouw in de steden komt. De maatregelen voor 2030 zijn een voorbode van de plannen voor het jaar 2050.

Plannen voor bouwstop in 2050

Vanaf 2050 mogen er zelfs geen extra beschikbare ruimten meer bij komen. Echter blijft het nog steeds mogelijk om op bestaande percelen te bouwen. Ook is het mogelijk om verharde percelen te gebruiken.

Indien er in België op het huidige tempo doorgebouwd blijft worden, is rond 2050 de helft van Vlaanderen veranderd in beton. Door het reduceren van bouwgrond werkt België zowel aan een beter milieu als aan de Europese doelstellingen omtrent de reductie van de CO²-uitstoot. Er ontstaat meer ruimte voor zogenaamde green fields en de grondwaterhuishouding zal ook verbeteren.

In de toekomst zullen gebieden in België zowel droogte als wateroverlast kennen. Door de plannen voor 2050 zullen die vormen van overlast verminderen. Ook zullen er minder files voorkomen, wat tevens goed is voor de Belgische en Europese doelstellingen.

Tips voor jouw woning in de toekomst

Met de bouwshift in het achterhoofd zijn duurzame initiatieven de moeite waard om voorbereid te zijn op de toekomst. Dit kan op veel verschillende manieren. Zo is het een mogelijkheid om kleiner te gaan wonen. Als gevolg van de betonstop zullen woningen dichter op elkaar staan en worden de ruimtes kleiner.

Door alvast kleiner, maar hoger te gaan wonen, ben je hierop voorbereid en kan je zorgen dat je geen comfort moet inleveren. Indien je op het platteland woont, is het ook raadzaam om alvast te kijken naar alternatieve woonopties in stedelijke gebieden. Ook in dit geval geldt dat het verstandig is om naar een comfortabele locatie te kijken die past bij jouw behoeften en de plannen van de overheid.

Met je ogen gericht op de toekomst kan je ook denken aan het renoveren van je woning. Door dit op een duurzame manier aan te pakken, steun je zowel een beter leefklimaat als lagere kosten voor energie en onderhoud.

Vergeet voor het renoveren niet om eerst onderzoek te doen naar mogelijke subsidies. Indien je energieneutraal wilt gaan leven, kan je tijdens de renovatie bijvoorbeeld zonnepanelen op je woning plaatsen. Ook die optie is beter voor het milieu en ook voor je maandelijkse lasten! Energieneutraal leven door duurzaam te bouwen, is de toekomst. Daar is het beleid op gericht.

Ook is het verstandig om overheidscompensaties te onderzoeken indien jouw bouwplannen door de plannen van de Belgische regering niet door kunnen gaan. De regering heeft besloten dat er compensaties uitgedeeld worden indien jouw bouwplannen op bepaalde percelen niet doorgaan. Ook is het mogelijk dat je bouwrechten krijgt op een andere locatie.

Voor plannen omtrent nieuwbouw lijkt zowel letterlijk als figuurlijk weinig ruimte te zijn. Indien je nieuwbouwplannen hebt, is het verstandiger om even te wachten. Zeker indien de plannen gericht zijn op het platteland. Duurzaam bouwen wordt door de overheid gestimuleerd, maar kleinschalig wonen in de stad heeft voor de overheid een grotere prioriteit. Wacht daarom niet met je renovatieplannen en realiseer ze op een duurzame manier zodat jij klaar bent voor de toekomst!

Wil je dat Treeco jouw energieneutrale woning helpt op te bouwen? Neem dan zeker contact met ons op!

Andere blogposts