We zijn met vakantie van 1 april tot en met 10 april. 

Bouwstop 2050: wat moet ik weten?

Ongetwijfeld heb je de woorden betonstop of bouwshift al eens horen vallen – maar wat houden die nu precies in? Wil je in de nabije toekomst een huis plaatsen of zit je zelf in de bouwsector? Dan is het belangrijk om daar meer over te weten.

De bouwstop is een bepaalde doelstelling in de bouwsector voor de nabije toekomst, namelijk de volgende jaren en decennia, tot 2050. Wat die doelstelling inhoudt en wat dat voor jou betekent, lees je hier!

Wat is de betonstop?

De betonstop of bouwshift kan kortweg omschreven worden als een doelstelling waarbij niemand meer mag bouwen buiten de ruimte die al gebruikt is voor een huis, pand of iets anders. Met andere woorden: je kan bij een bouwstop enkel een pand neerzetten op een plaats waar al (eens) gebouwd is.

Die doelstelling zou in 2030 van kracht gaan, maar daarbij zou er vanaf 2050 zelfs geen extra beschikbare ruimte meer bij komen. Wel is het dan nog altijd mogelijk om bestaande percelen die al bebouwd zijn of verharde percelen te gebruiken.

bouwstop 2050

Belangrijkste redenen voor bouwstop in 2050:

De hamvraag is natuurlijk: waarom wordt er een bouwshift doorgevoerd? En wat betekent dit precies? Er zijn meer dan genoeg redenen waarom de betonstop gehanteerd wordt. Hieronder vind je een duidelijk overzicht:

1. Beëindigen van non-stop lintbebouwing

Eerst en vooral is het de bedoeling dat er meer ruimte vrijgehouden wordt, in de vorm van zogenaamde “green fields“. In Vlaanderen bouwt men erg veel en vaak, en dat brengt met zich mee dat de openbare ruimte vaak versnipperd geraakt. Hierdoor vindt er een verstoring plaats van de plaatselijke biodiversiteit.

Er is tegenwoordig erg veel lintbebouwing (gebouwen langs een (water)weg) tussen de verschillende gemeenten. En daardoor is er dus weinig plaats voor bos en natuur: vrije ruimte is erg schaars, en daar wil men met een bouwshift iets aan doen.

2. Betere grondwaterhuishouding

Vervolgens is het belangrijk dat er een betere grondwaterhuishouding doorgevoerd wordt. Zo’n 16 procent van het Vlaamse landschap is verhard, en dat is niet bepaald bevorderend voor de huishouding van grondwater. Het gevolg is dat bepaalde regio’s met droogte zullen kampen, terwijl er op andere plaatsen juist sprake zal zijn van wateroverlast. Met de bouwshift wordt daar iets aan gedaan.

3. Het tegengaan van filevorming

Een belangrijk neveneffect van die versnippering van openbare ruimte is dat de kans op filevorming een stuk groter is. Dit is vooral het geval op plaatsen waar er weinig verkeersmogelijkheden zijn. Dankzij de bouwshift van 2030 wordt er meer vrije ruimte gecreëerd, waardoor de kans dat mensen in de file staan drastisch vermindert.

Het is duidelijk dat aan de bouwshift zowel ecologische als maatschappelijke en economische oorzaken staan. Als particulier én als bedrijf is het belangrijk om die kennis mee te nemen, en op basis daarvan slimmer en duurzaam te bouwen. In het volgende stukje gaan we wat dieper in op enkele zaken waar je best rekening mee houdt als je grond wilt bebouwen of wilt bijbouwen in de nabije toekomst!

bouwstop 2050

Bouwplannen? Houd rekening met de bouwshift!

Duurzaam wonen is tegenwoordig al wat de klok slaat, en dat is ook niet verwonderlijk. Steeds vaker ligt de focus op het gebruik van duurzame materialen, groene energie en meer. Ook met het toekomstbeeld van de bouwshift in het achterhoofd, is het de moeite waard om op die manier te bebouwen en te gaan wonen.

Wat kan je nu doen om de bouwstop door te komen, en hoe kan je duurzamer bouwen? Dat lees je hier:

1. Kies kleinere woningen

Een van de beste zaken die je kan doen om je aan te passen aan de bouwstop, is kleiner te gaan wonen. Doordat de overheid vrije ruimte wil creëren, zullen mensen over het algemeen dichter bij elkaar en kleiner moeten gaan wonen. Dat wil echter niet zeggen dat je moet inboeten aan comfort. Ben je dus op zoek naar een nieuwe woning, overweeg dan eventueel een kleiner huis!

2. Gebruik overheidscompensaties

Veel mensen zijn bezorgd dat ze door deze bouwstop hun droom om een woning op een bepaald perceel te bouwen, zullen moeten schrappen. De overheid reikt echter compensaties uit voor die gevallen, waardoor je dus een eerlijke vergoeding krijgt. Ook is het mogelijk dat je bouwrechten krijgt op een andere plaats. Maak daar gebruik van!

3. Renoveren is troef

Als je mee wilt bewegen met de trend die de bouwstop met zich meebrengt, dan is het een goed idee om zo goed mogelijk te renoveren. Nieuwbouw is natuurlijk een goed idee als je nog geen woning hebt, maar zelfs als je reeds een huis bezit, kan je jezelf én de natuur een plezier doen door duurzaam te renoveren.

4. Energieneutraal leven

Belangrijk om rekening mee te houden bij vernieuwbouwen, is dat je energieneutraal denkt. Daarvoor is het belangrijk dat je bijvoorbeeld zonnepanelen installeert, waardoor je energie kan sparen én het milieu een handje helpt.

5. Milieubewust omspringen met percelen

Tevens is het ook de moeite waard om iets milieubewuster en zuiniger om te springen met percelen die je bezit. Hoewel je natuurlijk niet zomaar je nieuwbouwdromen in de kast moet leggen, is het wel een goed idee om de voordelen van ‘recyclage’ te onderzoeken. Op die manier wordt bestaande bouwgrond opnieuw gebruikt, waardoor er ruimte vrij wordt gehouden.

6. Stel nieuwbouwplannen even uit

Wil je écht graag vernieuwbouwen, omdat je bijvoorbeeld graag op het platteland woont? Dan is het misschien beter om die plannen even uit te stellen. Duurzaam bouwen is natuurlijk beter dan helemaal niets, maar de beste oplossing is nog altijd om kleinschaliger te wonen en zo bij te dragen aan een maatschappij met meer vrije ruimte. Zoals je nu al weet zijn de effecten daarvan op maatschappelijk, ecologisch én economisch vlak zeker en vast de moeite waard.

Andere blogposts