We zijn met vakantie van 1 april tot en met 10 april. 

EPB-normen nu en in de toekomst

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’.

Aan welke eisen moet mijn project voldoen?

De eisen zijn niet voor iedereen hetzelfde. Ze hangen namelijk af van:

  • De bestemming van het gebouw (winkels, wonen, sporthal, …)
  • De aard van de werken (nieuwbouw, renovatie, ingrijpende energetische renovatie, …)
  • Het jaar van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of de melding

Elk jaar worden de eisen strenger. Zo moet sinds 2021 elk nieuw gebouw bijna-energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat een BEN-woning of appartement:

  • Een E-peil moet hebben van E30 of lager.
  • Moet voldoen aan de EPB-eisen voor ventilatie, risico op oververhitting, minimumaandeel hernieuwbare energie, thermische isolatie en netto-energiebehoefte voor verwarming.

Wil je snel weten aan welke eisen jouw project precies moet voldoen? De overheid heeft een handige wegwijzer gemaakt die jou snel een overzicht geeft. Je kan hem hier invullen.

Zijn er verplichtingen tijdens het bouwproces?

Zeker en vast! Tijdens het bouwproces zijn er verplichtingen waaraan de bouwer, de architect of de EPB-verslaggever zich aan moeten houden. Hieronder kan je lezen wat die verplichtingen juist inhouden:

1. Aanstellen van een verslaggever

Het eerste wat je moet doen is een EPB-verslaggever aanstellen. Dit kan de ontwerpende architect zijn, maar je mag ook kiezen voor een andere architect of ingenieur.

2. Indienen van de startverklaring

Vooraleer de werken starten, moet de verslaggever een voorafberekening maken om te controleren of er aan de energienormen zal worden voldaan.

3.
Opvolgen van materiaal- en installatiekeuzes

Tijdens de werken moeten alle zaken rond thermische isolatie, energieprestatie en het binnenklimaat worden bijgehouden. Als de architect merkt dat de EPB-eisen misschien niet nageleefd kunnen worden, moet hij dit melden en kan het zijn dat bepaalde materiaal- of installatiekeuzes moeten wijzigen.

4. Indienen van een EPB-aangifte

Na de bouwwerken moet de verslaggever de EPB-aangifte opstellen en indienen bij het Vlaamse Energieagentschap.

 

Goed om te weten: als aangifteplichtige kan je een boete krijgen als de startverklaring en de EPB-aangifte niet (op tijd) worden ingediend en als er niet voldaan is aan één of meer EPB-eisen. Het bedrag van de boete hangt af van de gemaakte overtredingen.

Wanneer ben ik EPB-plichtig?

In principe is bijna iedereen die (ver)bouwt verplicht om zich te houden aan de EPB-normen. Er zijn twee voorwaarden:

  • Alle gebouwen die verwarmd en/of gekoeld worden, moeten voldoen aan de EPB-normen.
  • Alle gebouwen waarvoor een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of een melding wordt gedaan, moeten voldoen aan de EPB-normen.

Het antwoord op je vraag:

Heb je nog vragen over de nieuwe regeling?

Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen. Wij staan je graag te woord over het klimaatplan van de Vlaamse overheid.

Andere blogposts