We zijn met vakantie van 1 april tot en met 10 april. 

Gedaan met aardgas

Tegen 2050 moeten Vlamingen zo weinig mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen om hun woning te verwarmen. Dit begint met het verbod op aardgas bij nieuwbouw vanaf 2026. Dat heeft de Vlaamse overheid beslist in het klimaatplan.

Verbod op aardgas in nieuwbouw vanaf 2026

Vanaf 2026 zal het verboden zijn om een aardgasaansluiting te plaatsen in nieuwbouwwoningen. De regering wil komaf maken met het gebruik van fossiele brandstoffen en volop inzetten op duurzame en milieuvriendelijke verwarmingstechnieken, zoals een warmtepomp. Vanaf 2022 mag je ook al geen stookolieketel meer installeren in nieuwbouw.

20% nieuwbouwwoningen met warmtepomp

De dag van vandaag heeft slechts 20% van de 38.000 nieuwe woningen die jaarlijks gebouwd worden, een warmtepomp. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel om tegen 2026 de gasketels volledig te bannen.

Steunmaatregelen voor warmtepomp

De Vlaamse regering wil de investering in een warmtepomp interessanter maken via een lastenverschuiving van elektriciteit naar aardgas. Vanaf 2022 verdwijnen ook alle subsidies voor een gasaansluiting bij nieuwbouwprojecten. Daarmee is de stap naar het uitfaseren van fossiele brandstoffen gezet. 

‘Vanaf 2021 geen aardgasaansluitingen meer bij nieuwe grote projecten.’ Wat houdt dat concreet in?

Omdat we met z’n allen moeten zorgen voor zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen tegen 2050, mag een aardgasdistributeur geen aardgasaansluitingen meer voorzien bij:

 •   Nieuwe grote verkavelingen, waarvan de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden vanaf 1 januari 2021 is aangevraagd,
 •   Nieuwe grote appartementsgebouwen, waarvan de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is aangevraagd vanaf 1 januari 2021,
 •   Nieuwe grote groepswoningbouwprojecten, waarvan de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is aangevraagd vanaf 1 januari 2021,

Behalve als het aardgas gebruikt wordt als bijverwarming en dus in combinatie met een hernieuwbaar energiesysteem, of als het gebruikt wordt voor collectieve verwarming via warmtekrachtkoppeling.

Wat zijn ‘nieuwe grote verkavelingen’ en ‘nieuwe grote groepswoningbouwprojecten’?

Een nieuwe verkaveling en groepswoningbouwproject is ‘groot’ als:

 • De aanvraag meerdere gebouwen omvat.
 • De som van de woningen minstens gelijk is aan 25.
 • De te bebouwen grond een oppervlakte heeft van minstens 1 hectare.
 • Het project aansluit op een ander project ontwikkeld door dezelfde verkavelaar of bouwheer, en die projecten samen 25 of meer woningen omvatten of groter zijn dan 1 hectare.

Maar let op! 

 • Voor verkavelings- en vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2022 spreken we al van ‘grote’ verkavelingen en groepswoningbouwprojecten als het gaat over 15 of meer woningen en niet-residentiële gebouwen.
 • Voor verkavelings- en vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2024 spreken we al van ‘grote’ verkavelingen en groepswoningbouwprojecten als het gaat over 5 of meer woningen en niet-residentiële gebouwen.

In welke gevallen is de combinatie met een aardgasaansluiting nog toegelaten?

Enkel voor collectieve bijverwarming en collectieve warmtekrachtontkoppeling mag je nog een aardgasaansluiting voorzien. Collectieve bijverwarming kan enkel als er voor de hoofdverwarming, dus minstens 85%, een hernieuwbaar energiesysteem is toegepast, zoals: 

 • Een elektrische warmtepomp die zorgt voor de collectieve verwarming van meerdere woningen, niet-residentiële gebouwen of gebouweenheden.
 • Een aansluiting op een systeem met externe warmtelevering, waarvan de warmte voor minstens 45% uit hernieuwbare energiebronnen komt.
 • Een biomassaketel, -kachel of warmtekrachtkoppeling op biomassa, die zorgen voor de collectieve verwarming van meerdere woningen, niet-residentiële gebouwen of gebouweenheden.

Het antwoord op je vraag:

Heb je nog vragen over de nieuwe regeling?

Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen. Wij staan je graag te woord over het klimaatplan van de Vlaamse overheid.

Andere blogposts