We zijn met vakantie van 1 april tot en met 10 april. 

Heb je bouwplannen voor 2022? Dit moet je weten!

Heb je bouwplannen voor 2022? Dan zijn er heel wat nieuwe verplichtingen waar je je aan moet houden. Het is een goed idee dat je je over deze wetten informeert voordat je van start gaat met het uitwerken van jouw bouwplannen. Wij zetten alvast de belangrijkste veranderingen in nieuwbouw op een rijtje.

Wat zal er dit jaar veranderen?

Alle huizen die vanaf 2021 gebouwd worden hun steentje bij aan die groenere toekomst. Naast de gebruikelijke normen, verplichtingen en vergunningen voor het (ver)bouwen van een woning waar je rekening mee moet houden, komen er nu nog enkele nieuwe elementen bij.

EPB-normen voor nieuwbouw worden strenger

Sinds 2021 gelden voor alle gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd in Vlaanderen nieuwe EPB-eisen. Ze moeten voldoen aan bepaalde normen die ervoor zorgen dat de energieprestatie en het binnenklimaat van nieuwbouwwoningen verduurzamen. 

Vanaf 2022 komt hier nog een nieuwe verstrenging bij, namelijk dat het S-peil – ofwel schilpeil – voor nieuwbouwwoningen vanaf 2022 van S31 naar maximaal S28 verlaagt.

Wat is het S-peil?

Voor de EPB-eisen zijn twee getallen die belangrijk zijn: het E-peil en het S-peil. 

 • Het E-peil geeft de globale energieprestatie van je woning weer. Dat is hoeveel energie jouw woning verbruikt voor het verwarmen van ruimtes, sanitair water, enzovoort. 
 • Het S-peil slaat terug op de energie-efficiëntie van jouw gebouwschil. Alle energetische kwaliteiten van de schil van jouw woonst worden samengevat in dit cijfer, ofwel hoe goed de schil bestand is tegen winterse én zomerse temperaturen. 

Het zijn dan ook vooral open bebouwingen en woningen of appartementen met grote glaspartijen die extra maatregelen zullen moeten nemen om te voldoen aan de verstrengde S-peileis. 

Hoe lager het cijfer, hoe beter!

BEN-norm blijven verplicht

Omdat de EPB-normen verschillen van gewest tot gewest, besliste de Belgische regering de BEN, of Q-ZEN, norm door te voeren in heel het land. Hierdoor is het sinds 2021 verplicht om energieneutrale woningen te bouwen. 

Voor Vlaanderen is dat de BEN- of bijna-energieneutraal norm. Wat wil zeggen dat je woning zo weinig mogelijk energie mag verbruiken voor het verwarmen, ventileren en koelen van ruimtes en voor het voorzien van warm sanitair water. 

Dit zijn de voorwaarden waaraan een BEN-woning moet voldoen:

 1. Je woning moet een laag E en S-peil behalen. 
 2. De gebouwschil moet voldoen aan specifieke Umax-eisen.
 3. De ventilatie-eisen worden behouden zoals vandaag al zijn vastgelegd voor EPB.
 4. Het risico tot oververhitting beperkt zich tot minder dan 6500 Kh.
 5. De productie van hernieuwbare energie moet minstens 15 kWh/m2 bedragen.

Hernieuwbare energie

Om tegemoet te komen aan het verplicht aandeel hernieuwbare energie, kan je voor verschillende duurzame opties kiezen.

 • Zonnepanelen
 • Zonneboiler
 • Warmtepomp

Warmtepomp zal verplicht worden

Vanaf 2026 zal een warmtepomp verplicht zijn in nieuwbouw. Het is dus belangrijk om hier nu al rekening mee te houden als je gaat bouwen.

Warmtepompen zijn er in verschillende varianten en zijn een uitstekende bron van hernieuwbare energie die jouw woning niet alleen een stuk milieuvriendelijk maakt, maar ook invloed heeft op jouw energiefacturen. 

 

 • Ze hebben een laag energieverbruik doordat ze het grootste deel van de energie uit de omgeving halen en slechts een klein percentage uit elektriciteit.
 • Ze zijn milieuvriendelijk door het lagere energieverbruik en doordat ze geen gebruik maken van fossiele brandstoffen.
 • Ze verwarmen én koelen je woning.
Wil je meer weten over de oplossingen die wij aanbieden, of wil je graag een kennismakingsgesprek?

Andere blogposts